Anadolu müziğinin temel çalgısı olan ve çok geniş bir coğrafyada benzerleri görülen Bağlama (Saz)'yı tarihsel süreç, coğrafi çeşitlilikler ve yapısal özellikler, çalıp-söyleme geleneğinin sosyolojik niteliği, icra özellikleri ve gelişim aşamaları, üsluplar ve ekoller, yapım teknikleri yönleriyle ele alarak tartışmak, gerek icracı gerekse eğitimci kimliği ile tarihi bir sima olan Nida Tüfekçi'yi anmak, onun Bağlama (Saz)'a ve Halk müziğine katkılarını ayrıntılı olarak ortaya koymak üzere "Nida Tüfekçi Uluslararası Bağlama (Saz) Sempozyumu" düzenlenecektir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü tarafından 9-13 Nisan 2012 tarihlerinde ‘İTÜ Bağlama Günleri’ kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Sosyal Tesislerinde düzenlenecek olan sempozyuma Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden, müzik ve farklı alanlardan öğretim üyeleri, araştırmacılar ve icracılar katılacaktır. Sempozyumun temel amacı, müzik ve ilgili disiplinlerden katılımcıların sunacağı bildiriler ve paneller ile Bağlama (Saz) ve benzeri çalgılarla ilgili verileri bir araya getirerek bilgi alışverişine dayalıçıkarımlar sağlayabilmek ve bu çıkarımlar yolu ile Türkiye'deki müzik algısına dayalı kültürel temel ve bu temel üzerine kurulu Bağlama (Saz) eğitiminin doğru biçimlenmesine ışık tutarak katkı sağlamaktır. Sempozyumdaki sunumlarda kullanılacak diller Türkçe ve İngilizcedir.

Ayrıntılı bilgi için http://ntubs.tmdk.itu.edu.tr/

 

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor