2012 bahar yarıyılında İTÜ Mezunlar Konseyi ve İşletme Mühendisliği Bölümü işbirliği ile tüm dördüncü sınıf öğrencileri için "Girişimcilik" dersi tasarlandı. Bu ders ile bir yandan öğrenciler genel yönetim konularıyla ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirirken, bir yandan da yenilikçi bir girişimci fikri hayata geçirmeyi deneyimliyorlar. Bu iki amaç doğrultusunda öğrenciler gerekli akademik altyapıyı kazanırlarken, İTÜ Mezunlarının derslere konuk konuşmacı olarak katılmalarıyla, Türk iş dünyasında dersin kapsamındaki konuların nasıl uygulandığını, bu konularla ilgili deneyimleri mezunların ağzından dinleme fırsatı yakalıyorlar.

Bunlara ek olarak gelen mezunların farklı bölümlerden ve farklı iş kollarından olmaları, öğrencilere kariyerleri ile ilgili düşünme, deneyimli yöneticiler ile gelecekleri hakkında konuşma fırsatı da yaratıyor. Dersin sonundaki soru cevap bölümü, öğrencilerin mezunlarla etkileşim halinde bir deneyim yaşamalarına katkıda bulunuyor. Belki de en önemlisi, bu ders ile İTÜ Mezunlar Konseyi ve Üniversite arasında değerli bir işbirliği örneği yaşanmış oluyor.

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor