İstanbul Kalkınma Ajansı’nın ilk proje çağrısına İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün İstanbul Sanayi Odası ile ortak olarak yaptığı başvurunun desteklenmeye uygun bulunması sonucunda, KOBİ’ler İçin Tasarım Projesi hayata geçirildi. Tasarım ihtiyacı olup tasarım deneyimi olmayan KOBİ’ler ve iş yaşamının başlangıcında olan endüstriyel tasarımcıları bir araya getiren web bazlı bir eşleştirme sistemi oluşturan ve bu sistemin pilot uygulamasını içeren proje 1 yıl sürecek. 

Kobilericintasarim.com sitesi 2010 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı tarafından desteklenen KOBİ’ler ve Yeni Mezun Tasarımcıların Bir Araya Getirilmesine Yönelik Web Bazlı Eşleştirme ve Danışmanlık Sistemi Geliştirilmesi projesi kapsamında gerçekleştirildi. Proje, genel anlamda İstanbul’daki yaratıcı endüstrilerin önemli bir parçası olan endüstriyel tasarım sektörü ile Türk ekonomisinde istihdam açısından önemli bir yer tutan imalat sektörlerindeki KOBİ’ler arasında ilk ilişkilerin kurulmasını ve iki tarafın da faydasını gözetecek şekilde yönetilmesini amaçlıyor. Böylece aynı anda hem KOBİ’lerin rekabet gücünün hem de tasarımcıların istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor. 

Bu proje, yenilik yapma ihtiyacında olup endüstriyel tasarımcılara nasıl ulaşacağını ve bir tasarım projesini nasıl yöneteceğini bilmeyen KOBİ’ler ile endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinden mezun olmuş ve iş hayatına yeni başlamış tasarımcıların bir araya getirilmesine, böylece Türkiye’de KOBİ’lerin yakın olmadıkları bir rekabet unsuru olan endüstriyel tasarım ile tanışmalarını ve tasarımcılar ile çalışmayı deneyimlemelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda projenin önerisi tasarımcı ihtiyacı olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile iş arayan tasarımcıları buluşturmak, daha da önemlisi nitelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eşleştirmektir. 

 Proje İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunlarının yanısıra diğer üniversitelerden mezun endüstriyel tasarımcıların iş piyasasına girişlerinde kolaylık sağlayacak, KOBİ’lerin endüstriyel tasarımcılar için bilinçli müşteriler haline gelmesini hedefleyen yönleriyle dikkat çekmektedir.Proje KOBİ-tasarımcı eşleştirmesine yönelik bir web sitesinin kurulumu paralelinde yürütülecek bir de pilot uygulama içermektedir.

Pilot Uygulama Mart Ayı’nda Başlayacak 

 Projenin pilot uygulaması, tasarım tecrübesi olmayan KOBİ’lerin tasarımcılarla çalışma deneyimi elde etmeleri için hazırlanan web sitesine kayıt olmalarına, kayıtlı KOBİ’ler ve tasarımcılar arasında gerçekleşecek eşleşme sonrasında, KOBİ’yle eşleşen tasarımcının gerçekleştireceği ürün tasarımının proje kapsamında yalnızca bir defalığına proje bütçesinden fonlanmasına dayanmaktadır. KOBİ’lerle eşleştirilen endüstriyel tasarımcıların çalışmaları belirlenen 5 deneyimli danışman endüstriyel tasarımcı rehberliğinde yürütülecek proje Mart ayında başlayıp 4 ay sürecek.  

Proje, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden Prof.Dr. Özlem Er, Araş.Gör. Deniz Leblebici Başar, Ali Gökkurt, İSO’dan ise Burçin Değirmencioğlu ve Cem  Emre Memiş tarafından yürütülmektedir. http://www.kobilericintasarim.com 

 

 

       

 

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor