İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Olağan Genel Kurulunun 1. Toplantısında yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 2.toplantısı 30. NİSAN.2016 Cumartesi günü saat 10:00'da İTÜ Ayazağa Yerleşkesi içerisinde bulunan Ekrem Elginkan Lisesi Çok Amaçlı Salonunda ,
aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 

Genel kurulumuzda vekaleten temsil olamayacağı için dernek üyelerimizin toplantıya bizzat katılımlarını rica ederiz.

14. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış

2- Divan Heyeti seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu

4- Divan Heyetine Genel Kurul tutanağının imza yetkisinin verilmesi , Gündemin oylanması

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

6- Denetim Kurulu Raporunun okunması

7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi

8- Yönetim Kurulunun ibrası

9- Denetleme Kurulunun ibrası

10- Yeni dönem bütçe teklifinin görüşülmesi ve bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi

11- Dilek ve öneriler

12- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi

13- Kapanış

NOT: Tüzüğümüze göre Genel Kurul toplantısında üyelerimizin oy kullanabilmesi için dernek aidat borçlarını en geç 29 Nisan 2016 mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak 0212-328 34 54 numaralı dernek telefonundan bilgi alabilirsiniz.

İTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor