İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Olağan Genel Kurulunun İTÜ Ayazağa Yerleşkesi içerisinde bulunan Ekrem Elginkan Lisesi Çok Amaçlı Salonunda  24.NİSAN.2016 Pazar günü saat 10:00'da, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantının 30. NİSAN.2016 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Genel kurulumuzda vekaleten temsil olamayacağı için dernek üyelerimizin toplantıya bizzat katılımlarını rica ederiz.

 

14. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış

2- Divan Heyeti seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu

4- Divan Heyetine Genel Kurul tutanağının imza yetkisinin verilmesi

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

6- Denetim Kurulu Raporunun okunması

7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi

8- Yönetim Kurulunun ibrası

9- Denetleme Kurulunun ibrası

10- Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve onaylanması

11- Yeni dönem bütçe teklifinin görüşülmesi ve bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi

12- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi

13- Dilek ve öneriler

14- Kapanış

 

NOT: Tüzüğümüze göre Genel Kurul toplantısında üyelerimizin oy kullanabilmesi için dernek aidat borçlarını en geç 22 Nisan 2016 mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak 0212-328 34 54 numaralı dernek telefonundan bilgi alabilirsiniz.

 

İTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor