İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Olağan Genel Kurulu’nun 2. Toplantısı, 26 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşmesi planlanan 1. Toplantısı’nda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10:30’da İTÜ Arı 2 Teknokent Dr. Akın Çakmakçı Konferans Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem ile gerçekleşecektir.

 

15. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Yeter Çoğunluğun saptanması ve açılış

2- Divan Heyeti seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu

4- Divan Heyetine Genel Kurul tutanağının imza yetkisinin verilmesi

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun okunması

6- Denetim Kurulu Raporunun okunması

7- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporları ile Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi

8- Yönetim Kurulunun ibrası

9- Denetleme Kurulunun ibrası

10- Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması

11- Yeni dönem bütçe teklifinin görüşülmesi

12- Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin verilmesi

13- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi

14- Dilek ve öneriler

15- Kapanış

 

Genel kurulumuzda vekaleten temsil olamayacağı için dernek üyelerimizin toplantıya şahsen katılımlarını rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

İTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu 

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor