İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Olağan Genel Kurulu 26 Nisan 2019 tarihinde saat 11:00’de İTÜ Mezunları Derneği Merkezi’nde (İTÜMD Çamlık Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu’nda), yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde; 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10:30’da İTÜ Arı 2 Teknokent Dr. Akın Çakmakçı Konferans Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

 

 Genel kurulumuzda vekaleten temsil olamayacağı için dernek üyelerimizin toplantıya şahsen katılımlarını rica ederiz.

 

 15. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1- Yeter Çoğunluğun saptanması ve açılış

2- Divan Heyeti seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu

4- Divan Heyetine Genel Kurul tutanağının imza yetkisinin verilmesi

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun okunması

6- Denetim Kurulu Raporunun okunması

7- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporları ile Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi

8- Yönetim Kurulunun ibrası

9- Denetleme Kurulunun ibrası

10- Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması

11- Yeni dönem bütçe teklifinin görüşülmesi

12- Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin verilmesi

13- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi

14- Dilek ve öneriler

15- Kapanış

 

NOT : Tüzüğümüze göre Genel Kurul toplantısında üyelerimizin oy kullanabilmesi için dernek aidat borçlarını en geç 25 Nisan 2019 mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi için 0212-328 34 54 numaralı telefondan dernek ofisimize ulaşabilirsiniz.

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor