Değerli Mezunlarımız, 

 
Geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin, Internet ortamında İTÜ ve İTÜ Rektörünü hedef alan yazıyla ilgili duyurumuzdur.
 
Üniversiteler bir toplumun gelişmesinin temel lokomotifidir, kuluçkasıdır, yuvasıdır. Bilimin gelişmesi için Inovasyon, dolayısıyla özgür düşüncenin olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Takdir edersiniz ki, özgür düşünceyi yaşatmanın, en gerek şartlarında biri de "eleştirisel bir iletişimin ortamının, saygı, sevgi çerçevesinde" sağlanmasıdır. 
 
Bu nedenledir ki, her kişi, yetkili veya kuruluş yaptığı işle ilgili eleştirilebilir, eleştirilmelidir. 
 
Ancak, eleştirinin yapıcı olabilmesi için, her toplumun kendi kültürüne uygun, bazı evrensel sınırlar vardır; karşı tarafta birileri hedef alınmamalı, hakaret edilmemeli, kişisel saldırılar yapılmamalı, eleştiriler dedikodu şeklinde değil, somut bilgi ve verilere dayanarak yapılmalı ve en önemlisi yapıcı olabilmek adına, eleştirilen konularda çözüm önerisi de sunulmalıdır.
 
Bahsi geçen yazı, İTÜ Yönetiminin aldığı stratejik bir kararı eleştirme üzerine kurgulanmış, bu kararının yanlış olduğu iddia edilerek, bunun yanına doğruluğu süpheli, yazı dilinden, saldırı ve yıpratma amaçlı yazıldığı görülen başka iddialar ile beslenmiş, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan, hakaret dolu bir yazıdır. 
 
Giderek kutuplaşan ve çok kesin çizgilerle kamplaşan ülkemizde, bütün sınırları zorlayan, hakaret içeren ve eleştiriyle ilgisi olmayan, saldırgan bir uslüple yazılmış bu yazıyı, İTÜ camiasının fertleri olarak okumaktan derin bir üzüntü duyduk.
 
Mezunlar Derneği olarak eleştiri boyutunu aşan, kişiselleştirilen, camiamıza saldıran, Üniversitemize, Üniversite Yönetimine, Hocalarımıza, Öğrencilerimize veya Mezunlarımıza yapılan, nereden gelirse gelsin, her türlü saldırının, hakaretin karşısında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.  
 
 
Saygılarımıza,
 
İTÜ Mezunları Derneği
sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor