İTÜ Mezunları Derneği Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları Seçildi

16 Nisan 2014 Çarşamba günü yapılan Olağanüstü Genel kurul ile derneğimizin yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları seçilmiştir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmıştır.

Başkan             : Veli Tan KİRTİŞ

Başkan Yard.    : Hüseyin CEVAHİROĞLU

Başkan Yard.    : Sadi ABALI

Genel sekreter : Pınar EFENDİOĞLU

Sayman            : Cenk ALPER

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor