İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek üyelerinin yeniden seçilmesi gündemi ile 9  Nisan 2014 Çarşamba Saat 17:00 da İNDEX PLAZA MERKEZ MAH. ERSEVEN SOK NO:8  KAĞITHANE İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar vermiştir.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16 NİSAN 2013 Çarşamba Saat 17:00 da aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın toplanarak gerçekleştirilecektir.

Genel kurulumuzda vekaleten temsil olamayacağı için dernek üyelerimizin toplantıya bizzat katılımlarını rica ederiz.

6. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış
2- Divan Heyeti seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu
4- Divan Heyetine Genel Kurul tutanağının imza yetkisinin verilmesi
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
6- Denetim Kurulu Raporunun okunması
7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi
8- Yönetim Kurulunun ibrası
9- Denetleme Kurulunun ibrası
10- Yeni dönem bütçe teklifinin görüşülmesi ve bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi
11- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi
12- Dilek ve öneriler
13- Kapanış
 
NOT: Tüzüğümüze göre Genel Kurul toplantısında üyelerimizin oy kullanabilmesi için dernek aidat borçlarını en geç 8 Nisan 2014 mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak 0212-328 34 54 numaralı dernek telefonundan bilgi alabilirsiniz.

 

İTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu
sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor