İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Olağan Genel Kurulu 6 NİSAN 2013 CUMARTESİ günü saat 10:30 İTÜ AYAZAĞA YERLEŞKESİ SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ  NO: 1/3 MASLAK SARIYER İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

 
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13 NİSAN 2013 CUMARTESİ günü aynı yer ve saatte tekrar çoğunluğa bakılmaksızın toplanarak gerçekleştirilecektir.
 
Genel kurulumuzda vekaleten temsil olamayacağı için dernek üyelerimizin toplantıya bizzat katılımlarını rica ederiz.
 
13. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış
2- Divan Heyeti seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu
4- Divan Heyetine Genel Kurul tutanağının imza yetkisinin verilmesi
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması 
6- Denetim Kurulu Raporunun okunması 
7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi
8- Yönetim Kurulunun  ibrası
9- Denetleme Kurulunun ibrası
10- Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması
11- Üye aidat borçlarının yapılandırılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi ve oylanması
12- Yeni dönem bütçe teklifinin görüşülmesi ve bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi
13- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi
14- Dilek ve öneriler
15- Kapanış
 
NOT:
Tüzüğümüze göre Olağan Genel Kurul toplantısında üyelerimizin oy kullanabilmesi için dernek aidat borçlarını en geç 5 Nisan 2013 mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak 0212-328 34 54 numaralı dernek telefonundan bilgi alabilirsiniz.
sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor