İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı emekli öğretim üyesi, udî ve besteci, İTÜ TMDK Kompozisyon Bölümü Başkanlığı yapmış olan Prof. Mutlu Torun’a onur ödülü takdim ediyor.

Prof. Mutlu Torun, 40 yılı aşkın sanat hayatında gelenekselliği ve yeniliği birleştirmiş bir müzik insanıdır. Udiliğinin yanısıra klasik gitar ve lavta da icra etmiş, Türk müziği kültürüne birçok katkıları oldu.

Mevlevi âyini, ilahi, saz eseri, şarkı, film ve reklam müzikleri gibi pek çok türdeki eserlerinin yanısıra yazdığı ud metodu ve albümleriyle bilinen Prof. Mutlu Torun aynı zamanda alanında pek çok icracı ve besteci yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam ediyor.

İTÜ TMDK saygı gecesi, Prof. Mutlu Torun’u anlatan bir barkovizyon sunumu ve bugün pek çok kurumda icracı ve akademisyen olarak görev yapan öğrencilerinin icraları ile 11 Mart 2013 Pazartesi günü İTÜ Maçka Mustafa Kemal Anfisi’nde gerçekleştirilecek. Gecede ayrıca Mutlu Torun'u anlatan biyografi kitabı da dinleyicilere takdim edilecek.

 

Program

Yer: İTÜ Maçka Mustafa Kemal Anfisi

Tarih: 11 Mart 2013

Saat: 19.30

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor