İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi için açılan Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması tamamlandı. Yarışmanın Ödül Töreni Kolokyum ve Sergi Açılışı İTÜ Taşkışla Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Ödül ve mansiyon alan ekiplere plaketleri ve teşekkür belgeleri İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahsen Özsoy tarafından takdim edildi. 


Törende, Kolokyum yarışma jürisi başkanı Prof. Dr. Hasan Şener ve jüri üyeleri Prof. Dr. Ahsen Özsoy, Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu’ nun jüri çalışmaları açıklamalarının ardından katılımcıların soruları yanıtlandı. 

Yarışmaya başvuru yapan yirmi iki ekipten on yedisi 18 Haziran 2012 de projelerini teslim etti. Yarışma jürisi 3 ödül ve 3 mansiyonu belirleyerek 29 Haziran 2012’de çalışmalarını tamamladı. 24 Temmuz 2012 tarihinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binası 109 Prof. Nezih Eldem Salonu’ nda yapılan törenle ödüller sahiplerini buldu. 

Yarışmanın amacı İTÜ Ayazağa Yerleşke alanının; 

-Arazi ve yakın çevresinin sahip olduğu nitelikleri ve potansiyelleri değerlendiren; çevrenin doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik verilerini dikkate alan ve bu alanlarda yeni değerler üreten,  

-Ekolojik gereklilikleri ve sürdürülebilirlik ilkelerini önemle gözeten, 

-Uluslararası düzeyde, çevre duyarlı iç ve dış mekan niteliklerinin hedeflendiği, 

-Ekonomik ve işlevsel olduğu kadar yenilikçi yaklaşımların ortaya konduğu,

-Mimarlık ve mühendislik alanlarının çağdaş ilke ve yaklaşımlarıyla şekillenerek uluslararası düzeyde yüksek niteliğe erişecek 

bir yaklaşımla tasarlanmasının yanı sıra, rekabete açık, katılımcı bir proje elde etme sürecinin gerçekleştirilmesi,  mimarlık, planlama ve güzel sanatlar alanında teşvikin sağlanması olarak tanımlandı. 

Yarışmaya katılan tüm projeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Yerleşkesi 102 nolu Sergi Salonu’nda 24 Temmuz - 10 Ağustos 2012 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.  

 


sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor