Değerli İstanbul Teknik Üniversiteliler,

Üniversitemizin ilgili birimleri ile vakıflarımız ve derneklerimiz arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir organizasyon olan İTÜ Mezunlar Konseyi, ‘‘İTÜ’lülük ruhunu, kültürünü, dayanışmasını yaymak, ortak bilincini geliştirmek” amacındadır. Bu amaçla, İTÜ’nün tüm mezun organizasyonlarıyla ilgili birimler içinde birlik ve işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalarına 22 Mart 2007’den bu yana devam etmektedir.

İTÜ’lü 6 Vakıf, farklı illerde İTÜ Mezunlarının bir araya gelerek oluşturdukları 11 adet Mezun Derneği, 12 adet İl Temsilciliği ile Merkez İTÜ Mezunları Derneği’nin tüm çalışmalarına İTÜ Mezunlar Konseyi tarafından destek verilmektedir.

Kendilerini ‘‘İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Uluslararası Kuruluşu’’ olarak nitelendiren İTÜMUK’un İTÜ Mezunlar Konseyi ile herhangi bir bağlantısı bulunmayıp, İTÜ Mezunlar Konseyi yapılanma faaliyetleri dahiline alınmamış bir kuruluştur.

Saygıyla tüm İTÜ’lülere ve Kamuoyuna duyurulur.

İTÜ Mezunlar Konseyi İcra Kurulu

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor